คิดถึงเมืองแม่กลอง คิดถึง สกต. สมุทรสงคราม

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
ใครมีโอกาสไปเที่ยวสมุทรสงคราม น่าจะลองใช้บริการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรสงคราม จำกัด หรือ สกต.สมุทรสงคราม สักครั้ง

   คนที่เคยไปกระซิบบอกเราว่าผู้ช่วยอ้อ ผู้ช่วยผู้จัดการคนขยันของ สกต.สมุทรสงคราม ดูแลอำนวยความสะดวกแบบสุดสุดจะพักแบบไหน อยากทานอะไร จะไปตรงไหนในอัมพวาขอให้บอก สกต. จัดให้เต็มๆ


   สกต.สมุทรสงคราม เริ่มหันมาทำธุรกิจบริการท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 ด้วยเห็นว่าลำพังเพียงรายได้จากการขายปัจจัยการผลิตเพื่อให้บริการสมาชิกไม่สามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจของ สกต. ให้อยู่รอดได้ จึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งของสมุทรสงครามที่เป็นพื้นที่สีเขียว ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีที่พักให้บริการมากมาย เบนเข็มหันมาทำธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวตามศักยภาพของสกต.ขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียง 2 คน เริ่มต้นจากให้บริการรับจองที่พัก ประสานงานเรื่องจัดอบรมสัมมนา และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในสมุทรสงคราม โดยเน้นจุดยืนใช้บริการธุรกิจที่พักของสมาชิก สกต. เป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ยังขยายช่องทางสร้างรายได้ด้วยการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่ายให้กับผู้มาเยือนประเภท อาหารทะเลแปรรูป ปลาทู หอยดอง น้ำตาลมะพร้าว เป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ   ปีกว่าแล้วที่ สกต.สมุทรสงครามเริ่มทำธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและทีมงานของ ธ.ก.ส. มีโอกาสได้ต้อนรับคณะเดินทางจากธ.ก.ส. และเพื่อนๆ สกต. หลายจังหวัด สกต.สมุทรสงครามเองมีรายได้จากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เชื่อมโยงธุรกิจบริการท่องเที่ยวด้วยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้บริการ รายได้ที่ สกต.ได้รับมากน้อยตามแต่ตกลงกัน 10% ของค่าใช้จ่ายบ้าง บางแห่งได้รับ 100 บาท/คน หากเป็นการใช้บริการกิจกรรมของชุมชนจะได้รับลดน้อยลงซึ่งแล้วแต่ชุมชนกำหนด ส่วนใหญ่ได้รับที่ 50 บาท/คน


     ชุมชนที่ สกต.เชื่อมโยงอยู่ขณะนี้คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ และกลุ่มเผาถ่านบ้านยี่สาร จ.สมุทรสงคราม และกลุ่มวิสาหกิจโฮมกระเตงที่คลองโคน จ.สมุทรสาคร ซึ่งบรรยากาศและกิจกรรมของชุมชนจะแตกต่างกันไปแต่ละแห่ง แม้สร้างรายได้เพียงเล็กน้อยให้ สกต. แต่เป็นธุรกิจที่ไม่มีต้นทุน แถมความเสี่ยงน้อย อาศัยเพียงต้นทุนที่มีใจรักงานบริการ ก็สามารถซื้อใจผู้รับบริการได้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนเป็นรายได้ของ สกต. แล้ว ผลพลอยได้ที่ตามมาคือภาพลักษณ์ของ สกต. ในการเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือด้านการตลาดให้ชุมชนและผู้ประกอบการที่พักที่เข้าไปเชื่อมโยงด้วย

 

     สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจบริการท่องเที่ยวของ สกต.สมุทรสงคราม ต้องมีใจรัก ซึ่งดูเหมือนง่ายเพราะทำหน้าที่เพียงติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชน แต่ที่ผ่านมา สกต. ต้องประสบกับปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเพื่อสร้างความประทับใจให้คณะที่เดินทางมาเยือน ปัญหาอุปสรรคที่ได้พบส่วนใหญ่เกิดจากยกเลิกการเดินทางกระทันหันส่งผลกระทบต่อ สกต. และผู้ประกอบการที่พัก วิธีแก้ไขของ สกต. จึงต้องมีการกำหนดให้ผู้ติดต่อโอนเงินมัดจำบางส่วนก่อนเดินทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะผู้เดินทางโดยตลอด

 

    สกต.สมุทรสงครามได้ฝากข้อคิดไปยัง สกต.อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวน่าสนใจ และมีบุคลากรเพียงพอ ให้ลองเริ่มต้นทำธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนและมีความเสี่ยงน้อย พร้อมกันนี้ สกต.ได้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวสมุทรสงครามทั้งรูปแบบเที่ยวเช้าไปเย็นกลับหรือพักสักคืนพร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวดูงาน สกต.มีหลากหลายรูปแบบไว้ให้บริการ

 

     เมืองแม่กลองวันนี้ ยังคงความเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวในลำดับต้นๆ ของประเทศ ผู้คนแม่กลองได้ชื่อว่าเป็นนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบไทยด้วยความภาคภูมิใจและหวงแหนถิ่นกำเนิด เสียงหวูดรถไฟสายแม่กลองยังคงส่งเสียงเชิญชวนพร้อมกับผู้คนแม่กลองยังรอต้อนรับการมาเยือนของทุกคนด้วยมิตรไมตรีเสมอ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สกต.สมุทรสงคราม 133/46 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 081-9813653

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด