ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับชุมชนบ้านภู จ.มุกดาหาร

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
วิสัยทัศน์ชุมชน “เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบสร้างสรรค์ที่เข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนา เพื่อความสุขของชุมชน โดยชุมชน”

แต่งกายแบบผู้ไทย
ชาวบ้านภูการมีชุดประจาท้องถิ่น มีสีสันและการกาหนดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนี้
ผู้ชาย - นุ่งกางเกงขาก๊วยสีดา หรือโสร่งตาหมากรุก มีผ้าคาดเอว ใส่เสื้อคอกลมแคบชิดคอหรือคอจีน ผ่ากลางอกตลอด ชายเสื้อผ่าข้าง มีทั้งแขนสั้นและแขนยาว สีดาหรือสีครามชนิดเดียวกันกับกางเกง
ผู้หญิง – เกล้าผมมวยตั้งตรงสูง ม้วนด้วยผ้าแพรมนตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนเล็ก นุ่งผ้าซิ่นผู้ไทยที่ทอลายเป็นลักษณะต่างๆ เช่น ลายนาคขนาดเล็ก หมี่ปลา หมี่กระจัง หมี่ข้อ หมี่ขอ หมี่คั่น หมี่ลวด ต่อด้วยหัวซิ่นและตีนซิ่น นอกจากนี้ยังใช้ผ้ามัดหมี่ฝ้ายสลับสีขาว-ดา ย้อมด้วยใบครามหรือมะเกลือสีดา เย็บต่อเป็นหัวซิ่น-ตีนซิ่น

เส้นทางท่องเที่ยว
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านภู มีกิจกรรมปีนเขาชมวิวส่องทิวธรรม ภูจ้อก้อ ภูผาขาว มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวเครือข่ายใกล้เคียง ดังนี้
1. วัดพุทธคีรี นมัสการพระพุทธคีรี ระยะทาง 1.3 กม.
2. วัดถ้าจาปา สถานที่บรรลุธรรมของหลวงปู่เสาร์ ดนุจสีโล ระยะทาง 7 กม.
3. วัดถ้าโสม พระแกะสลักบนหน้าผาสุดยอดแห่งการชมวิว ระยะทาง 4 กม.
4. เจดีย์ชัยมงคล วัดยาน้าทิพย์ ระยะทาง 29 กม.
5. ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ระยะทาง 57 กม.

โปรแกรมการท่องเที่ยว
- ร่วมกิจกรรมพาแลง พักค้างคืน 1 คืน +อาหารเช้า คนละ 500 บาท
- ร่วมกิจกรรมพาแลง ไม่พักค้างคืน คนละ 300 บาท
- ศึกษาดูงาน
ค่าดูงานฐานเรียนรู้เหมาจ่าย 2,000 บาท
ค่าอาหาร 100 บาท/คน/มื้อ
อาหารว่าง 25 บาท/คน/มื้อ
- ร่วมเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 2 วัน คืน พร้อมดูงานฟาร์มตัวอย่าง คนละ 1,200 บาท
- การแสดงฟ้อนราวิถีชีวิตชุมชน
- บายศรีสู่ขวัญ ลานวัฒนธรรมนาสุขใจ

การเดินทางและข้อมูลติดต่อ
บ้านภู อยู่ห่างจากว่าการอาเภอหนองสูง 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 57 กิโลเมตร ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2370 (สายหนองสูง – นิคมคาสร้อย) จากนิคมคาสร้อยระยะทาง 29 กิโลเมตร
ติดต่อ นายถวัลย์ ผิวขา ประธานโฮมสเตย์ โทร 087-2301599
นายบุญธรรม แก้วศรีนวม รองประธาน โทร 085-4793837
ที่อยู่ 74 หมู่ 1 ตาบลบ้านเป้า อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด