ท่องเที่ยวบ้านด่านเก่า – ด่านใหม่ เกาะช้าง

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ

โปรแกรมท่องเที่ยวบ้านด่านเก่า – ด่านใหม่ เกาะช้าง (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

09.00 – 10.00 น.        - ออกเดินทางจากที่พักอำเภอเมืองตราด ไปท่าเรือเฟอร์รีบ้านอ่าวธรรมชาติ     อ.แหลมงอบ

10.00 – 10.15 น.        - เรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือบ้านอ่าวธรรมชาติ อ.แหลมงอบ

10.15 – 10.45 น.        - ถึงท่าเรือบ้านอ่าวสับปะรด เกาะช้าง  (เกาะช้างเลี้ยวซ้าย)

10.45 – 11.00 น.        - ถึงโฮมสเตย์บ้านไม้ริมฝั่งน้ำ บ้านด่านเก่า – ด่านใหม่ รับประทานเครื่องดื่ม ตัวแทนชาวบ้านกล่าว      ต้อนรับ แนะนำตัวทำความรู้จัก พร้อมทั้งแนะนำความเป็นมาของบ้านด่านเก่า – ด่านใหม่

12.00 น.                   - รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                   - นำสัมภาระเข้าที่พัก แนะนำทำความรู้จักกับเจ้าของบ้าน

14.00 – 18.00 น.        - ปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนบ้านด่านเก่า – ด่านใหม่

18.00 – 20.00 น.        - เข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็น

20.00 น.                   - พักผ่อนตามอัธยศัย

 

 

วันที่สอง

07.00 – 08.00 น.        - รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 11.30 น.        - ลงเรือชมการเลี้ยงปลาในกระชัง และให้อาหารปลา

                             - ชมการวางลอบดักปลา ปู และเก็บลอบปลา ปู ของชาวประมงท้องถิ่น

                             - นั่งเรือชมทัศนีย์ภาพของเกาะช้าง – เกาะช้างน้อย และตกปลา

12.00 น.                   - รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.        - เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ       

15.00 น.                  - ลงเรือเฟอร์รีบ้านอ่าวสับปะรด    กลับขึ้นฝั่งแหลมงอบ

 

 

คำอธิบาย : วิธีคิดการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว

 

โปรแกรมการท่องเที่ยวของบ้านด่านเก่า – ด่านใหม่ เกาะช้าง ออกแบบเพื่อตอบความมุ่งหวังนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะช้าง  ที่ทั่วไปจะนึกถึงหาดทรายสวย น้ำใส ดำน้ำชมปะการัง   จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับอีกบรรยากาศหนึ่งของเกาะช้าง ที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนเกาะช้างให้มากขึ้น  และเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว แบบใหม่ๆ บนเกาะช้าง

 

ความหลากหลายของกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลินและประทับใจ        มีทั้งเดินเที่ยว ปั่นจักรยาน หรือขี่จักรยานยนต์ เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน และสังคมของคนในท้องถิ่น เป็นเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านด่านเก่า – ด่านใหม่

 

เวทีการพูดคุย   สร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศที่ล้อมวงพูดคุยแบบเป็นกันเอง ตามวิถีการต้อนรับแบบคนท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวมีโอกาสถามโดยตรงกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเวทีการแลกเปลี่ยนตอนกลางคืน

 

ระยะเวลาที่เหมาะสม  นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอย่างน้อย 2 วัน ตามโปรแกรมนี้  จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจชุมชน และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง  รวมทั้งยังสามารถตอบสนองความมุ่งหวังของชุมชนในการได้เผยแพร่เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนด้วย

 

มีการกระจายบทบาทการทำงาน ในโปรแกรมท่องเที่ยวนี้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ มัคคุเทศก์ชาวบ้าน พาปั่นจักรยานเที่ยวรอบชุมชน  พานั่งเรือประมงขนาดเล็ก ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง และวิถีชาวประมงพื้นบ้าน / การขายอาหารทะเล สดๆ / การขายผลไม้ตามฤดูกาล / การขายอาหารทะเลแปรรูป / เจ้าของบ้านพัก จัดการที่พักและอาหาร

 

ราคาที่เป็นธรรม โปรแกรมนี้ชุมชนสามารถใส่ราคา พร้อมชี้แจงอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการได้ โดยลักษณะของการคิดราคาที่เป็นธรรมและเหมาสม ต้องมีความชัดเจน แน่นอน เป็นเหตุเป็นผล อธิบายได้ และยุติธรรมสำหรับนักท่องเที่ยว และชุมชน

 

 

 

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตล่าสุด