ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...ที่ตำบลน้ำตก นครศรีธรรมราช

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
ตำบลน้ำตก อยู่ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตำบลที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดตรัง สภาพพื้นที่ทั่วไปประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่

  สภาพป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำธรรมชาติหลายสาย มีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น น้ำตก ถ้ำ และวัดวาอาราม ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวได้ ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ จึงเป็นโอกาสให้ อบต.น้ำตก และแกนนำชุมชนในพื้นที่ จับมือร่วมกันพัฒนาเพื่อเตรียมจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น ด้วยการสนับสนุนจาก อบต.น้ำตก และทีมงาน ธ.ก.ส.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สนจ.นครศรีธรรมราช สาขาที่วัง 


  การจัดการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลน้ำตกยังอยู่ในขั้นเตรียมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยที่ผ่านมา อบต.น้ำตกได้ชักชวนผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจร่วมพัฒนาทำความสะอาด รื้อสิ่งกีดขวางในเส้นทางล่องเรือสายคลองปางและถ้ำน้ำลอด การเตรียมการของตำบลน้ำตกคืบหน้าขึ้นเป็นลำดับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่าง อบต.น้ำตก ผู้นำชุมชน และ ธ.ก.ส. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและวางแผนการดำเนินงานการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน ผลจากการประชุมในครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงสร้างและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อเตรียมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูล ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปกำหนดแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลน้ำตกต่อไป

  จากการร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ทาง อบต.น้ำตก และผู้นำชุมชนได้พาลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตำบลน้ำตกและพื้นที่ติดต่อกันของตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง บริเวณน้ำตกธาราวารินทร์หมู่ที่ 1 วัดถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว น้ำตกธารทิพย์ หมู่ที่ 3 และล่องเรือชมธรรมชาติคลองปางและถ้ำน้ำลอด หมู่ที่ 3 ซึ่งแต่ละแห่งมีจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามตามธรรมชาติที่สามารถนำมาเชื่อมโยงเป็นการท่องเที่ยวชุมชนได้

  การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลน้ำตกยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาด้านการบริหารจัดการอีกหลายเรื่อง แต่วันนี้ชุมชนก็มีความตั้งใจที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ในตำบลน้ำตก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปลัดฯ สุรศักดิ์ ไทยเกื้อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร./โทรสาร 0-7546-0585 มือถือ 081-7373943

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด