เที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ เยี่ยมเยียนชุมชนหัวใจอนุรักษ์

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
บริเวณอ่าวท้องตมใหญ่เมื่อมองจากระเบียงด้านหลังของบ้านพักโฮมสเตย์ที่ส่วนใหญ่สร้างยื่นออกไปสู่ทะเลเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมกับสีเขียวของป่าชายเลนและรับลมจากท้องทะเลอันอุดมด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลาสารพัดชนิด และเจ้าม้าน้ำตัวจ้อย พระเอกแห่งบ้านท้องตม

ชาวบ้านท้องตมใหญ่ผูกพันกับท้องทะเลมาเนิ่นนาน ด้วยเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีวิต ได้อาศัยท้องทะเลจับสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีอยู่มากมาย มีคำถามบางอย่างเกิดขึ้นในใจของชาวบ้าน หากในวันหนึ่งสัตว์น้ำในอ่าวลดลงพวกเราจะทำอย่างไร แม้วันนี้สภาพเช่นนั้นยังไม่เกิดขึ้น แต่ชาวบ้านท้องตมก็อยากหาทางป้องกัน ด้วยการร่วมคิดร่วมทำของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ คืนชีวิตให้ท้องทะเลท้องตมและทะเลใกล้เคียง

โครงการอนุรักษ์ต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมากมายที่บ้านท้องตม การสร้างที่อยู่อาศัยให้กุ้ง หอย ปู ปลา การกำหนดแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อสงวนไว้เป็นพื้นที่วางไข่และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ให้เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยมาเป็นอาหารและเป็นรายได้ของชาวท้องตมและชุมชนใกล้เคียง


คุณวัชรินทร์ แสวงการ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องตมใหญ่ ขยายความให้เราฟังถึง “ ซั้ง” หรือ “บ้านปลา” ปะการังเทียมที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา โดยใช้ไม้ไผ่หรือทางมะพร้าวทำเป็นกระโจมใต้น้ำ ซึ่งจริงๆ แล้ว “ซั้ง” เป็นเครื่องมือหาปลาของชาวบ้าน เพื่อล่อให้ปลามาอยู่รวมกันแล้วจับมาขาย แต่ชาวบ้านท้องตมวางซั้งแล้วใช้ทุ่นกั้นเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ห้ามทำการประมง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตสงวนรักษาให้ปลาวางไข่ออกลูกออกหลาน“บวชทะเล กิจกรรมอนุรักษ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย”
เมื่อการอนุรักษ์โดยสร้างบ้านปลาเกิดผลสำเร็จ ชาวบ้านจึงเกิดแนวคิดที่จะนำความเชื่อในวิถีพุทธเข้ามาเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงเป็นที่มาของการบวชทะเล กิจกรรมการบวชทะเลเริ่มต้นจากการทำพิธีบนฝั่ง นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี มีการทำบุญร่วมกันบริเวณสะพานปลาของหมู่บ้าน หลังจากทำพิธีบนฝั่งเสร็จแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในทะเล คือการลงเรือไปปล่อยปลา ปล่อยกุ้ง และช่วยกันทิ้งระเบิดชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ


ชาวบ้านท้องตมภูมิใจกับกิจกรรมการบวชทะเล ซึ่งทำต่อเนื่องกันมาแล้ว 2 ปี ผลที่ตามมา หลังจากการจัดกิจกรรมบวชทะเล หยุดการเบียดเบียนไม่ทำลายทรัพยากรทางทะเลในปีแรก เมื่อเริ่มเปิดทำประมงอีกครั้ง บริเวณอ่าวท้องตมใหญ่ได้กลายเป็นชุมชนปลาขนาดใหญ่ ชาวบ้าน สามารถจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริเวณอ่าวฯ ยังกลายเป็นแหล่งหากินของ ฝูงโลมา ที่ชาวบ้านบอกว่าบางวันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าขณะที่ยืนรับลมเล่นหลังบ้านโดยไม่ต้องนั่งเรือไปดูถึงกลางทะเล

บ้านท้องตมใหญ่เป็นแหล่งรวมม้าน้ำที่ชุกชุม เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ยังมีม้าน้ำอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดกับชุมชน ถ้าจะมองหาม้าน้ำเมื่อมาพักโฮมสเตย์บ้านท้องตมไม่ต้องไปหาที่ไหนมองหาตามเสาบ้านพักก็มีให้พบเห็นได้ ม้าน้ำชอบอาศัยบริเวณพื้นทรายใกล้ชายฝั่งที่มีปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล คนต่างถิ่นที่มาตกปลา ทอดแห มักพบม้าน้ำติดขึ้นมาบ่อย ๆ ผลการศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งต่างวิตกกันว่าม้าน้ำใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลเพราะมีจำนวนลดลง เนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย และมีการล่าม้าน้ำเพื่อการค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดย นำไปใช้ปรุงเป็นเครื่องยาจีนบ้าง นำไปเลี้ยงดูเล่นในตู้ปลา หรือนำไปตากแห้งส่งขายให้พ่อค้าทำเป็นของที่ระลึกจำหน่ายบ้าง ด้วยวิตกว่า ประชากรม้าน้ำจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเล วันนี้ชาวบ้านท้องตมใหญ่จึงพยายามกำหนดพื้นที่เล็ก ๆ เพื่อเป็นบ้านให้ม้าน้ำอยู่อาศัย ครอบคลุมตลอดแนวชายฝั่งที่น้ำทะเลขึ้นถึงออกไปอีกประมาณ 50-100 เมตร ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ม้าน้ำและกัลปังหานอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่ออนุรักษ์ผืนทะเลอ่าวท้องตมแล้ว กิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่บ้านท้องตมใหญ่ก็เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด มีพันธุ์ไม้ให้เลือกปลูกหลายชนิด เช่น โกงกาง แสม ลำพูน ฯลฯ วิธีการปลูกก็น่าสนุกสนานมีหลากหลายวิธี มีทั้งแบบปลูกแซมในป่าชายเลนแบบดั้งเดิม ปลูกแบบลุยโคลนธรรมชาติ หรือจะปลูกในน้ำที่ระดับความลึก 30-50 ซม. ก็ได้บรรยากาศตื่นเต้นไม่น้อย

บ้านท้องตมใหญ่ไม่ได้มีดีที่เป็นชุมชนอนุรักษ์เท่านั้น ธรรมชาติที่นี่สวยไม่แพ้ใคร หากอยากท่องเที่ยวพักผ่อนชายหาดบ้านท้องตมใหญ่ก็สวยงามสงบน่าพักผ่อน หรือจะดำดิ่งลงใต้ท้องน้ำดูปะการัง ท้องตมก็มีแหล่งปะการังเกิดใหม่ที่สวยงามสมบูรณ์ด้วยปะการังหลากชนิดให้ได้ชม

เดือนตุลาคมนี้ เมื่อฟ้าฝนขาดเม็ด ชาวบ้านท้องตมเชิญชวนให้ทุกท่านไปเที่ยวบ้านท้องตมร่วมกิจกรรมบวชทะเล ไปร่วมสืบสานแนวคิดดี ๆ และเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านท้องตม ทำความรู้จักกับบ้านท้องตมก่อนเดินทาง หรือพูดคุยสอบถามโดยตรงที่ คุณไก่ ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ แสวงการ กลุ่มโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ 31/2 หมู่ 1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทร. 081 3456743 077 538 074 รับรองการต้อนรับประทับใจแน่นอนค่ะ

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด