บ้านสีกาย หนองคาย วิถีชุมชนริมโขง

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
บ้านสีกาย หนองคาย วิถีชุมชนริมโขง แหล่งอารยธรรมที่ชวนมาสัมผัส

จังหวัดหนองคาย เมืองน่าอยู่ 1 ใน 7 ของโลกเมืองแห่งสายน้ำโขง และตำนานปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาค
ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชุมชนริมโขงรวมทั้งบ้านสีกาย คึกคักด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาเพื่อเฝ้าชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเหนือน้ำโขงและเมื่อผ่านพ้นไป น้ำโขงกลับสู่ความสงบ วิถีชีวิตบ้านสีกายคืนสู่การทำอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ริมโขงยามน้ำลดกลายเป็นพืชผัก และแปลงมะเขือเทศผล สีแดงสุกปลั่ง แต้มสีสันงดงามบนผืนดินริม ลำน้ำโขง..
ของดี..บ้านสีกาย ชม ใช้ ช็อป..สินค้าจากภูมิปัญญา
- เตาประสิทธิภาพสูง..ประหยัดพลังงาน คุ้มค่า
- หมอนสมุนไพร..ของกลุ่มผลิตผ้าทอมือ
- น้ำพริกและข้าวแต๋น ของฝากจากสีกาย
- นวดแผนไทย..คลายเมื่อย
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันแรก
13.00 น. เดินทางถึงโฮมสเตย์บ้านสีกายเหนือ ประทับใจกับการต้อนรับของชุมชน เจ้าบ้านรับเข้าบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวในชุมชน
:-ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง / ชมวิถีชีวิตชาวประมง เลี้ยงปลาในกระชัง / การทำการเกษตรริมตลิ่ง / ช่วงหน้าแล้งสนุกกับกิจกรรมชายหาดบ้านสีกาย เล่นน้ำ บานาน่าโบท / ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยนวดแผนไทย
18.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทานอาหารเย็นแบบพาแลง ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนในหมู่บ้าน
22.00 น. พาเข้าบ้านพัก พักผ่อนหลับฝันดี..
วันที่สอง
6.00 น. ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ริมโขง ใส่บาตรข้าวเหนียว ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองยามเช้า ข้าวจี่ หมูย่าง / ข้าวต้ม
9.00 น. เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว/กลุ่มอาชีพในชุมชน
ละลานตา กล้วยไม้สีสวยที่ชุมชนบ้านสันติสุข (ห่าง 2 กม.)
ชมแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง / ชมผลงานกลุ่มผลิตผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย / กลุ่มผลิตเตาประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านบง
อำลาบ้านสีกาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ช่วงเวลาดี ๆ ...น่ามาเที่ยวสีกาย
ช่วงออกพรรษา นักท่องเที่ยวคึกคักเพื่อรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค
ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน สัมผัสหาดทรายสีกายขาว ทอดยาว สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำ มีร้านค้า และกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำมากมาย
ช่วงหน้าหนาว ชมวิถีชีวิตและร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านสีกายในการทำเกษตรริมโขง ปลูกผัก พริก ข้าวโพด และมะเขือเทศ

การเดินทาง
บ้านสีกาย อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 18 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 212 (หนองคาย-โพนพิสัย) มุ่งหน้าไปทางอ.โพนพิสัย ประมาณกม.ที่ 18 มีทางแยกเข้าสู่บ้านสีกายเหนือระยะทางประมาณ 2 กม.
นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางสายหนองคาย-โพนพิสัย ออกทุก 1 ชม. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคาย

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด