โฮมสเตย์บ้านสันทราย เชียงใหม่

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
วัฒนธรรมที่เป็นมาตามวิถีชีวิตของคนอำเภอสันทรายเมื่อครั้งสมัยก่อน เมื่อหลายร้อยปี ชาวสันทราย ชุมชนคนล้านนาไทยยังคงเก็บรักษาสิ่งมีค่าไว้เป็นอย่างดี

หลายอย่างอาจถูกกลืนไปเพราะเวลาเปลี่ยน หากแต่อำเภอเล็กๆ อำเภอนี้ ยังคงจดจำทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้เป็นอย่างดี พวกเรารอผู้มาเยือนด้วยความหวังว่า เรื่องราวของเรากำลังรอการเล่าขานให้ท่านได้ชื่นชมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพวกเรา เพื่อสืบสาน สิ่งที่มีค่าของประเทศให้คงอยู่คู่ประเทศไทยของเรา ตลอดไป
พื้นที่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องมาจากมีเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กักเก็บน้ำ ทำให้พื้นที่ในอำเภอสันทรายสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และพื้นที่ป่ายังมีของป่าอย่างหลากหลาย อาทิ เห็ด ต่างๆ หน่อไม้ พืชผักที่เป็นของป่า ถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้านได้ นอกจากนี้พื้นที่ยังเหมาะสมที่จะชมธรรมชาติทางการเกษตร การปลูกพืชอินทรีย์ และมีชาวบ้านบางส่วนนิยมที่จะปั่นจักรยานออกกำลังกายในตอนเย็นอีกด้วย


พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง เป็นการนำเสนอรูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตคนล้านนาในอดีตที่สมบรูณ์แบบก็ว่าได้ โดยเริ่มต้นจาก “ ปิมดินกี่ ” หรือแบบพิมพ์อิฐรูปโค้ง ซึ่งเป็นเป็นสมบัติของโยมแม่ นี้เป็นเสมือนแรงจูงใจที่ทำให้พระครูโกวิทธรรมโสภณ คิดอยากเก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ที่มาของ บรรพบุรุษ จากหนึ่งเป็นพันจากพันเป็นหมื่นสู่ความอลังการที่ทำให้ผู้คนมากมายแวะเวียนเข้าไปศึกษาไม่ขาดสายในเดือนยี่ ของทางเหนือ ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายนขึ้น 15 ค่ำ ตามตำนาน พงศาวดาร โยนกและจามเทวี ได้กล่าวไว้ว่า ได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้น ในแคว้นหริภุญไชย ทำให้ชาวเมือง ได้อพยพหนี ไปอยู่เมืองหงสาวดี เป็นเวลาประมาณ 6 ปี จึงเดินทางกลับมา ยังบ้านเมืองเดิม พอถึงวันครบรอบเวลา ที่ได้จากบ้านเมืองไป จึงได้ทำเป็นกระถาง ใส่เครื่องสักการะบูชา ธูปเทียนลอยตามน้ำไป เพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับในหงสาวดี และเรียกการลอยกระทง นี้ว่า ลอยโขมด หรือลอยไฟ

 

ประเพณีการทานข้าวใหม่จะทำขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคมของทุกปี เป็นการทำบุญด้วยข้าวที่ชาวนาเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จพร้อมที่จะใช้หุง ชาวบ้านจะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เพื่อไปทำบุญทานข้าวใหม่ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส


กาดวัวกาดควายแม่ย่อยมีทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ตั้งอยู่บ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 1 ในเขต เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นตลาดค้าวัวค้าควาย เครื่องมือที่เกี่ยวกับการเกษตร และวิถีชีวิตชนบท มาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีต และปัจจุบันนี้ ตลาดแห่งนี้ ก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเช่นเดิมเมื่อครั้งสมัยก่อน ที่นี่เลยเป็นเสน่ห์อีกอย่างที่นับวันจะหาดูชมได้ยากยิ่งนัก และที่นี่ยังเป็นที่มาของการอนุรักษ์สัตว์ที่มีคุณประโยชน์เช่นวัวควายเสมอมาอำเภอสันทรายจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองเป็นประจำทุกปีการจัดงานประเพณี ในแต่ละครั้งเน้นการสืบสานประเพณีรีดรอยเก่าในอดีตให้ยังคงอยู่ อยู่เสมอเช่น
** ประเพณีการขนทรายเข้าวัด
** ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย
** ประเพณีการทำบุญตักบาตร
** ประเพณีการเล่นสะบ้าเมือง
** ประเพณีการรอน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
** ประเพณีการทำของกินพื้นเมืองเข้าแข่งขัน
** ประเพณีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆเช่นดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนพื้นเมือง เป็นต้น

 

ติดต่อบ้านพัก และโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ที่
ชมรมโฮมสเตย์ สันทราย ( sansai home stay)
ที่อยู่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 086-5995034

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด