แม่ละนาโฮมสเตย์ แม่ฮ่องสอน

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การทำนา มัดข้าว หาบข้าว นวดข้าว

นอกจากนี้ยังมีการจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศ เดินป่าศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้ เช่น ดงกล้วยไม้รองเท้านารี ป่าไผ่ ฯลฯ ชมถ้ำต่างๆ ชมการแสดงรำและดนตรีไทยใหญ่ ได้ที่ บ้านแม่ละนานอกจากจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสภาพอากาศที่เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีแล้ว ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นหมู่บ้านคนไต 165 ครัวเรือน กว่า 700 คน ได้ชมขั้นตอนการทำนา อาชีพหลักของชาวบ้านแม่ละนา และยังจะได้ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเกไต แสดงโดยคณะชาติไตบ้านแม่ละนา ที่มีเพียงคณะเดียวในชุมชน ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านนับสิบชิ้น ถ้ามาตรงกับช่วงวันและเวลาที่มีงานประเพณีนักท่องเที่ยวได้สัมผัสการละเล่นดั้งเดิมแขนงนี้แน่นอน ที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดปี แต่ละช่วงฤดูกาลในพื้นที่ของชุมชน ยังมีถ้ำแม่ละนา ที่เป็นสุดยอดแห่งถ้ำ มีธารน้ำไหลลอดผ่านยาวประมาณ 12 กม. ถือว่ามีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจมา การเดินทางจากปลายด้านหนึ่งทะลุอีกด้านหนึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 15 ชม. โดยไม่มีการหยุดพัก ภายในถ้ำมีน้ำตก ไข่มุกถ้ำ หินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก และที่หาดูได้ยากคือ “ปลาไม่มีตา” การได้เยี่ยมเยือน เพียงบางส่วนของความอลังการ ก็คุ้มค่าพอเพียงที่ได้สัมผัส นอกจากนี้บ้านแม่ละนา ยังเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม OTOP มีกลุ่มทอผ้าบ้านแม่ละนา ซึ่งมีการทอผ้าลวดลายชาวไต นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากชั้นเยี่ยม ที่ชาวบ้านแปรรูปหลากหลายรูปแบบ ทั้งทอเป็นผืน ผ้าพันคอ หรือตัดเย็บเป็นย่าม ฯลฯโปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
วันที่ 1
08.30 น. เดินทางออกจาก จ.แม่ฮ่องสอน หรือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ชมทัศนียภาพสองข้างทาง
10.30 น. เดินทางถึง บ้านแม่ละนา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
11.00 น. ไหว้พระขอพร ที่วัดบ้านแม่ละนา
11.30 น. ฟังบรรยายสรุปและเตรียมตัวชมกิจกรรมต่างๆในชุมชน
12.00 น. รับประทานอาหารกลาง
13.00 น. เที่ยวชม ถ้ำแม่ละนา สุดยอดแห่งถ้ำของประเทศไทย (เที่ยวชมบางส่วนของถ้ำ)
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและชมกิจกรรมการแสดงของชุมชน เช่น รำนก ลิเกไทยใหญ่
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ชมการทอผ้า อิดน้ำมันงา อิดอ้อย จักสาน ภายในหมู่บ้าน
11.00 น. ซื้อของฝากเป็นที่ระลึกจากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านและเดินทางกลับ
อัตราค่าบริการ :: ค่าบริการ 100/คน/คืน อาหาร 70 บาท/คน/มื้อ
ข้อจำกัด :: ข้อพึงปฏิบัติของนักท่องเที่ยว
- ห้ามส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
- ห้ามเสพสุรา ยาเสพติดในหมู่บ้าน
- ห้ามแต่งกายไม่สุภาพในเขตขุมชน
- ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

การเดินทาง
ออกจากเชียงใหม่ ใช้ถนนสาย 107 แม่ริม เลี้ยวซ้ายตรงแยกแม่มาลัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 ระยะทางจากแม่มาลัยถึงปาย ประมาณ 103 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง) เส้นทางโค้งและภูเขา สูงชัน และเดินทางต่อไปยังบ้านแม่ละนา ห่างจากตัวอ.ปางมะผ้า 18 กิโลเมตร หรือถ้ามาจาก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีระยะทางประมาณ 83 กม.

ติดต่อ
โฮมสเตย์ บ้านแม่ละนา
คุณเทียนทอง พงษ์จักร
15 ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โทร.084-481-6670

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด