โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เชียงราย

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
“บ้านท่าขันทอง” เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา

และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงาน

พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชนบท จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้ไปเที่ยวชมและพักผ่อนอย่างมีความสุข ครั้งหนึ่งในชีวิต


เส้น ทางที่ 1 “อิสระแห่งสายน้ำ”
ครึ่งวัน
ตาม รอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ ลงเรือที่ท่าน้ำบ้านสบกก ล่องเรือไปบ้านใหม่ร่มเย็น สสป.ลาว
หนึ่งวัน
ท่า น้ำบ้านสบกก ชมวิวสวยลำน้ำโขง นวดฝาเท้าบนหาดหิน แอ่วลาวบ้านใหม่ร่มเย็น ชมอดีตนครโบราณสุวรรณโคมคำ ล่องเรือไปกราบพระสิงห์คำและพระสามสี พระคู่เมืองบ้านแซว ล่องเรือเลียบสุวรรณโคมคำไปหาดหินบ้านสวนดอก เก็บสาหร่ายแม่น้ำโขง ผ่านจุดชายแดนไทย-ลาว แอ่วลาวที่บ้านศรีเมืองงาม ไหว้พระเจ้าหลวงวัดสวนดอก พักโฮมสเตย์ท่าขันทอง

--------------------------------------------------------------------------------

เส้นทางที่ 2 “ความสุขของความพอเพียง”

บายศรีสู่ขวัญ ชิมอาหาร ชมการแสดงวัฒนธรรมไทลื้อที่วัดวังชาง กราบพระสิงห์คำและพระสามสีที่วัดบ้านแซว ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง การเลี้ยงปลากระชังบ้านทุ่ง นั่งรถอีต๊อกดูการทำข้าวกล้องอินทรีย์ การเลี้ยงจิ้งหรีดและการทอผ้าบ้านท่าขันทอง พักโฮมสเตย์ท่าขันทอง

--------------------------------------------------------------------------------

เส้นทางที่ 3 “อิ่มอุ่นทำบุญเก้าวัด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 2500 ปี”

1. เชียงแสน-บ้านแซว
วัด เจดีย์หลวง วัดพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุผาเงา วัดสองพี่น้อง วัดพระธาตุวังชาง วัดศรีหัวกว๊าน วัดบ้านแซว วัดสวนดอก
2. เชียงของ-บ้านแซว
วัดศรีดอนชัย วัดหาดไคร้ วัดหลวงไชยสถาน วัดพระแก้ว วัดแม่เงิน วัดสวนดอก วัดบ้านแซว วัดศรีหัวกว๊าน วัดพระธาตุวังชาง
--------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ โปรแกรมนำเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม


อัตราค่าบริการ
- ค่าที่พัก 1 คืน รวมอาหาร 2 มื้อ (เย็น-เช้า) ราคา 300 บาท/คน
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมต้อนรับ ได้แก่ ค่าจัดบายศรีสู่ขวัญ ขันโตก การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน 100 บาท/คน
- ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 100 บาท/วัน
- ค่าบริการ จักรยานปั่นชมทิวทัศน์ เลียบแม่น้ำโขง 50 บาท/คน
- ค่าพาหนะ(เรือ รถยนต์) นำชมกิจกรรมต่างๆ ประสานกับกลุ่มก่อนเดินทาง

 

ข้อจำกัด
- ห้ามเล่นการพนัน
- ห้ามนำยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน (หมู่บ้านปลอดสิ่งเสพติด)
- ห้ามประพฤติกิริยาไม่สมควรบริเวณเสาหลักบ้านของชุมชน
- ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- ไม่ทิ้งขยะบริเวณชุมชน ให้นำไปทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้
- นักท่องเที่ยวจะเข้าชมกิจกรรมทางการเกษตรของชุมชน ต้องมีคนของชุมชนเป็นผู้นำเที่ยว
- ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล


โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง
คุณ เสถียร บุญปรก (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง)
32 ม.3 บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร.086-194-2647 , 084-919-8214 , 087-579-3450

เส้น ทางการเดินทาง
การเดินทางโดยทางรถยนต์จากอำเภอ แม่จัน ใช้เส้นทาง 1016 ไป อำเภอเชียงแสน จากอำเภอเชียงแสนใช้เส้นทาง 1129 (เลียบแม่น้ำโขง) ถึงบ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด