บ้านโฮมสเตย์วอแก้ว ลำปาง

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
ศึกษาวิถีชีวิต พิชิตดอยภู ดูวัฒนธรรม คุยเฟื่องเรื่องประวัติศาสตร์ กินผักปลอดสาร ศึกษาสมุนไพรสุขใจนวดแผนโบราณ ..............พักบ้านโฮมสเตย์วอแก้ว
    “บ้านวอแก้ว”  มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า อาหารจากป่าตามฤดูกาล ที่ชาวบ้านเข้าไปหามาประกอบอาหารเป็นประจำ เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ผักหวาน น้ำผึ้ง เป็นต้น คนวอแก้วมีวิถีชีวิตอยู่กับป่า หากินกับป่า ดูแลป่า อนุรักษ์ฟื้นฟู มีการจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้ำแม่เปิ๊บ ที่เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูกาลแล้งและเป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์ปลาน้ำจืด ตลอดจนมีประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านวอแก้ว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนป๋อมป๋อดอยแล ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดวอแก้ว ประเพณีสืบชะตาผากลางน้ำ ซึ่งประเพณีเหล่านี้ ทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี ความรักในธรรมชาติและแม่น้ำ

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
 

             
 วันที่ 1   
06.00 น. ทำบุญตักบาตรตอนเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านวอแก้ว (กลุ่มจักสาน) 
11.00 น. ศึกษาดูงานกลุ่มนวดแผนไทย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ศึกษาดูงานฟาร์มโคนม
16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบล้านนา
19.30 น. ชมการแสดงของกลุ่มเยาวชนบ้านวอแก้ว
20.30 น. ร่วมปล่อยโคมลอยกับชาวบ้านวอแก้ว
 
 วันที่ 2
06.00 น. ทำบุญตักบาตรตอนเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ศึกษาดูงานโรงบ่มใบยาสูบ
10.30 น. ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
11.30 น. คณะเดินทางกลับ
  
 

 

ข้อจำกัด
 - ห้ามเล่นการพนัน
 - ห้ามเสพยาเสพติด
 - ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล

 

ติดต่อ โฮมสเตย์ บ้านวอแก้ว   
คุณจันทร์คำ  วงศ์ต่อม  (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว)
84 ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทร.086-115-1246

รถประจำทาง จากสถานีขนส่ง จ. ลำปาง มีรถสองแถว ราคา 200 บาท (ราคาเหมา 10 คนขึ้นไป) ส่งถึงตัวหมู่บ้าน

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด