ชุมชนบ้านวอแก้ว ม.3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นชุมชนต้นแบบขั้นที่ 2

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ

ชุมชนบ้านวอแก้ว  ม.3  ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  เป็นชุมชนต้นแบบขั้นที่ 2  

ผู้รับผิดชอบโครงการของชุมชน 
1) นายดำริห์  สุวรรณสุระ   ตำแหน่งในชุมชน กำนันตำบล วอแก้ว  เบอร์โทร.ติดต่อ 061-3377347

2) นายสิงห์ชัย  กันใจรส    ตำแหน่งในชุมชน ผญบ. หมู่ 4  เบอร์โทร.ติดต่อ 062-2979650

 Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด