บ้านบุหย่อง ที่ตั้ง ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ

ข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

ประเพณีสู่ขวัญข้าว   เป็นประเพณีที่ชาวนาจัดทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง บูชาพระแม่โพสพ เพื่อให้ได้ผลผลิตดีขึ้น

วัดบุหย่อง   ภายในบริเวณวัดมีวิหารหลวงปู่โต พรหมรังสี ( รูปเหมือน ) และวิหารเจ้าแม่กวนอิม เป็นสถานที่กราบไหว้บูชา

โรงสีข้าวชุมชน   ผลิตข้าวหอมมะลิซ้อมมือ เป็นสินค้าหลักของชุมชน วางจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชน 

ฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำเกษตรผสมผสาน / การทำเตาถ่าน / การทำฟางก้อน / การออม ฯลฯ 

แหล่งท่องเที่ยว

วัดเขาทุเรียน (วัดสีชมพู)  เป็นวัดที่ทาสีตัวอาคารทุกหลังและโบสถ์เป็นสีชมพูทั้งหมด และยังได้รับรางวัลสุดยอดส้วมเมื่อปี 2552 

อุทยานพระพิฆเนศ   เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ 2 ปาง และมีพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 108 ปางให้ชม

วัดเขานางบวช   รอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑปบนยอดเขา (บันได 227 ขั้น)

วัดคีรีวัน  พระแก้วมรกตองค์จำลอง องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ในวิหารบนยอดเขา

วัดพราหมณี   หลวงพ่อปากแดง พระประธานศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ 

วัดเขาพระ   หลวงพ่อพิชิตมาร 9 แผ่นดิน (ค้นพบสมัย ร.1) ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น เช่น พระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงพ่อพุทธโสธร (จำลอง)

เขื่อนขุนด่านปราการชล  เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทย 

สวนลุงไสว ศรียา  การขยายพันธุ์พืชด้วยการทาบกิ่ง เสียบยอด การทำต้นไม้แฟนซี และเป็นเกษตรกรคนเก่ง ธ.ก.ส.สาขานครนายก  

 

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด