เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
ปี 2545 รางวัล World Legacy Award จาก นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก สหรัฐอเมริกา ปี 2545 และ 2547 รางวัลดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2552 รางวัลยอดเยี่ยมทั่วร์รีสซึมอวอร์ท จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2559 รางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอาเซียน

          เกาะยาวน้อย เป็นเกาะในอ่าวพังงา ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะอีก 44 เกาะล้อมรอบ ประชาชนประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ทั้งเพื่อการบริโภคและส่งออกเพื่อเป็นรายได้ มีทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลมากมาย เช่น หมู่เกาะ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และชายหาดที่สวยงาม มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เช่น การจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

         

          ในราวปี พ.ศ.2538 เกาะยาวน้อยได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มีผู้มาเยือนมากขึ้น ทำให้เกิดของสภาพการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยเฉพาะการดัดแปลงพื้นที่เพื่อเป็นที่พัก จึงมีปัญหาขยะน้ำเสียเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน แต่ขาดการวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อที่จะสามารถใช้ได้แบบยั่งยืน ชาวเกาะยาวน้อยจึงได้ชวนกันจัดตั้ง “ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย” ขึ้น เพื่อชาวเกาะยาวน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการและวางแผนในการเจริญเติบโต และทิศทางของการท่องเที่ยวในเกาะยาวน้อย ป้องกันการทำลายทรัพยากรวัฒนธรรมและเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในเกาะยาวน้อยทุกคน

  

วัตถุประสงค์ของชมรม

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 3. สร้างงานและกระจายรายได้
 4. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 

 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

 1. การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในลักษณะศึกษาวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของชาวบ้าน เช่น การวางอวนปูอวนกุ้ง การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง การทำนา การทำสวนยางพารา และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน
 2. ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล ดอนหอย เป็นต้น
 3. ท่องเที่ยวทั่วไป เช่น ชายหาด ชมหมู่เกาะ ดำน้ำ ขี่จักรยาน
 4. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับชาวบ้าน

 

โปรแกรมท่องเที่ยวโฮมสเตย์เกาะยาวน้อย

1 คืน 2 วัน      จำนวน 1-2 คนๆ ละ 4,000 บาท

จำนวน  3 คนขึ้นไป คนละ 3,000 บาท

โปรแกรม 2 คืน 3 วัน

2 คืน 3 วัน      จำนวน 1-2 คนๆ ละ 4,500 บาท

                    จำนวน  3 คนขึ้นไป คนละ 3,000 บาท

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าอาหาร 6 มื้อ / 4 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน / 1 คืน
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่าเรือนำเที่ยว
 • ค่าชมฟาร์มกุ้งมังกร

 วันที่  1

10.00 น.                  เดินทางถึงเกาะยาวฟังบรรยายสรุป

11.00 น.                  เข้าที่พักทานอาหาร/พักผ่อน

14.00-17.00 น.          นั่งรถชมวิถีชีวิตบนเกาะยาว การทำผ้าบาติก ชมทุ่งนา 500 ไร่ ควาย 300 ตัว 

ชมตลาดยามเย็น

17.00-20.00 น.          เข้าที่พัก ทานอาหารค่ำ พักผ่อน

วันที่  2

07.00-08.00 น.          ทานอาหารเช้า

08.00-12.00 น.          ลงเรือชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งมังกร การวางอวน กู้อวน เล่นน้ำดูปะการัง

12.00-13.00 น.          ทานอาหารเที่ยงบนเกาะที่เล่นน้ำ

14.00 น.                  เดินทางกลับที่พัก พักผ่อน (กรณีนอนคืนเดียว check out15.00 น.)

17.00-21.00 น.          ทำอาหารและทานอาหารร่วมกัน

วันที่  3

10.00 น.                  ทานอาหารเช้า อำลาครอบครัว

11.00 น.                  ลงเรือกลับภูเก็ต กระบี่ พังงา

 

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

 1. ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดในหมู่บ้าน
 2. ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพในเขตชุมชน
 3. ห้ามทิ้งขยะในหมู่บ้าน
 4. ห้ามเก็บเปลือกหอยและปะการัง

 

การเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต

          นั่งรถโดยสารสองแถวประจำทางจากหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองภูเก็ต ถึงท่าเรือบางโรง (รถจะหมดเวลา 13.00 น.) เรือโดยสารจะออกจากท่าเรือบางโรงถึงเกาะยาวน้อยวันละ 12 เที่ยว ได้แก่

07.30 น.  08.30 น.  09.30 น.  09.40 น.  10.30 น.  11.00 น.  12.30 น.  13.30 น.  14.30 น. 

15.00 น.  16.00 น.  17.30 น.

 

การเดินทางจากจังหวัดพังงา

          ลงเรือที่ท่าเรือด่านศุลกากร เวลา 13.00 น.

 

การเดินทางจากจังหวัดกระบี่

ลงเรือที่ท่าเรือท่าเลน เวลา 09.00 น.  10.00 น.  11.00 น.  12.00 น.  13.00 น.  14.00 น. 

15.00 น.  16.00 น.  17.00 น.

          ลงเรือที่อ่าวนาง เวลา 11.00 น.

 

ติดต่อ : บังหมี

          ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

โทร. 076-597244 , 086-9427999 , 081-9680877

E-mail : bangmee1@hotmail.com  , E-mail : dusit999@hotmail.com

Line : bangmeekohyao , dusit buttree   Website : http://kohyaotour.com

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด