เที่ยว"ลี้" ไม่หลบลี้

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
แดนนีมีอะไรๆ อีกหลายอย่าง

อำเภอลี้ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเก่าแก่ ก่อตั้งเมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยก่อนปี พ.ศ.1800 มีพระนางจามะรี เป็นราชธิดาของเจ้าเมืองหลงพระบาง เป็นหัวหน้าในการอพยพผู้คนหลบหนีลี้ภัยข้าศึกและโรคระบาดจากเมืองหลวงพระบางลงมายังทางทิศใต้สู่แคว้นล้านนา ได้สร้างเมือง ณ บริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสม มีสายน้ำ 3 สายมาบรรจบกัน ปัจจุบันเรียกว่า "แม่ลี้" "แม่แต๊ะ" และ "แม่ไป" จึงตั้งชื่อเมืองว่า เมืองลี้ เมืองลี้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา จวบจนทางกรุงสุโขทัยได้ยกทัพมาตี โดยกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินไปยังกรุงสุโขทัย เมืองลี้จึงกลายเป็นเมืองร้าง

 

ต่อมามีผู้คนอพยพมาจากเมืองเชียงใหม่ ลำพูน เถินและตาก เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยจนถึงกลางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าเมืองลำพูนหรือนครหริภุญไชยได้แต่งตั้งเจ้าเมืองมาปกครองและตั้งเป็นเมืองลี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ.2454 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น อำเภอเมืองลี้ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2460 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลี้ โดยตั้งแต่ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว

 

บริเวณที่สร้างเมืองลี้ในอดีตปัจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานซากกำแพงเมืองให้เห็นบริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว วัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุแท่นคำ วัดลี้หลวง วัดโปงกาง (ปัจจุบันวัดนี้เป็นวัดร้าง) ซึ่งวัดดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ 2 ข้างทางถนนลำพูน-ลี้ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 15 ตำบลลี้ 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองลี้ มีที่น่าท่องเที่ยวหลายสถานที่ ได้แก่

1.พระธาตุผาหนาม

2.พระธาตุห้วยต้ม

3.พระธาตุดวงเดียว

4.พระธาตุห้าดวง

5.พระธาตุศรีเวียงชัย

6.ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม แหล่งรวมสินค้า Handmade จากชาวเผ่าปกาเกอะญอ อาทิ เครื่องเงินแท้ ผ้าทอและปักมือ ซึ่งงานแต่ละชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น ในราคาที่คุ้มค่า

7.หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย ที่นี่ถือได้ว่าเป็น Unseen ของเมืองลี้ก็ว่าได้ เหตุใดจึงเรียกว่าหมู่บ้านน้ำบ่อน้อย เพราะที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำขนาดเล็ก ซึ่งน้ำไม่เคยเหือดแห้ง ทั้งยังเชื่อว่ามีสรรพคุณรักษาโรคต่างๆ ให้กับคนในหมู่บ้าน เป็นที่นับถือของชาวเผ่าที่นี่ และที่สำคัญที่บ้านน้ำบ่อน้อยแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเลย ชาวบ้านใช้แสงอาทิตย์ในยามรุ่ง และแสงตะเกียง แสงจันทร์ในยามค่ำคืน เรายังคงเห็นวิถีการตักน้ำจากแบบโบราณได้จากที่นี่ และยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อิงธรรมชาติเป็นสำคัญ บ้านที่พักก็ยังเป็นบ้านไม่ไผ่สานในแบบฉบับของชาวปกาเกอะญอ ซึ่งการจะมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมีข้อกำหนดพอสมควร เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ไม่คุ้นชินกับการที่นักท่องเที่ยวนัก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่นี่ เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมความงดงามของวิถีชนเผ่า

 

จริงๆ ที่เที่ยวเมืองลี้มีความน่าสนใจในศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีฝีมือในการปั้นแต่งศาสนสถานต่างๆ ได้อย่างงดงาม

 

สนใจเที่ยวเมืองลี้ ไม่ยาก

ชุมชนบ้านลี้ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ติดต่อมัคคุเทศก์พื้นถิ่นผู้ช่ำชองภาษาชนเผ่า ได้ที่ นายวิมล สุขแดง โทร.065-7349437

 

แล้วไปแอ่วเมืองลี้กันนักๆ นะเจ้า

 

 

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด