บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
ถิ่นนี้อากาศดี
บ้านหนองแม่นา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  หมู่บ้านได้ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2525 อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฯ มีพื้นที่ทั่งหมด 1,200 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเรือนประมาณ 50 ครัวเรือน (ปัจจุบัน พ.ศ.2554 มี 112 ครัวเรือน) ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกพริก ปลูกผัก และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเสริม โดยการเป็นลูกหาบในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติแสลงหลวง
 
บ้านหนองแม่นาได้จัดตั้งกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรทำการวิจัยในพื้นที่และชุมชน ซึ่งมีสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค จะคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้ความรู้ อนุรักษ์ และดูแลต้นน้ำ พืชพรรณ แมลง สัตว์ สมาชิกกลุ่มมีจำนวน 84 คน ฝ่ายบริหาร 9 คน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาระบบการประสานงานความร่วมมือเครือข่ายจัดการท่องเที่ยวทางนิเวศ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่า น้ำ แมลงและสัตว์ 
 

หนองแม่นามีอากาศและธรรมชาติที่หาดูได้ยาก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดูนก ดูผีเสื้อ เดินศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เดินป่าระยะทาง 6 กิโลเมตร นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็กระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยเริ่มเส้นทางจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลาย ผ่านทุ่งคอกสัตว์ (อนุบาลสัตว์ป่าเพื่อปลดปล่อย) ทุ่งดอกกระเจียว ป่าสน ทุ่งหญ้าและดงเฟิร์น สืบค้นร่องรอยการต่อสู้ทางประวัติศาสตร์ยุคเขาค้อเดือดระอุ ศึกษาพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร น้ำตกต้นน้ำเข็ก เพลินเพลินกับการดูนกนานาชนิด หลังจากนั้นล่องเรือพายชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำเข็ก พักค้างแรมกลางป่าริมแม่น้ำ สัมผัสการดำรงชีวิตในป่า ศึกษาวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างอบอุ่น

 

ล่องเรือลำน้ำเข็ก ชมธรรมชาติและแมงกระพรุนน้ำจืดแห่งเดียวในโลก นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก ไป-กลับ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง เริ่มต้นการเดินทาง ที่แก่งบางระจัน (แก่ง 1) เพลิดเพลินการดูและให้อาหารปลาที่ศาลาพักสำนักสงฆ์ ชมโรงอบสมุนไพร โรงตัดเย็บผ้า ลงเรือต่อไปยังแก่ง 2 สืบค้นประวัติหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลากหลายชนิดและพบแมงกะพรุนน้ำจืดตามฤดูกาล

 
สนใจติดต่อ
บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณเสมอ บำรุงฤทธิ์ โทร.092-2899920
 
Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด