ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ซแรย์ อทิตยาทร

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
อีกหนึ่งศูนย์ศึกษาการเกษตรพอเพียง เปิดแล้วนะออเจ้า

"ซแรย์ อทิตยาทร"

"ซแรย์" ภาษาเขมรแปลว่า นา ส่วน "อทิตยาทร" คือ พระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จึงหมายรวมว่า ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริภายใต้การดูแลของ"โครงการเกษตรอทิตยาทร"

ที่นี่มีการจัดแบ่งเป็นนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดินและการฟื้นฟูดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นปอเทือง

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศน์แปลงนาการป้องกันกำจัดโรคด้วยพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างมีประสิทธิภาพ

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การแปรรูปข้าว เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่าเศรษฐศาสตร์สำหรับชาวนาไทย

ที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรแห่งใหม่ ที่หากใครตั้งใจไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ แนะนำให้แวะเยี่ยมชม ซึ่งจะมีกิจกรรมต่่างๆ หมุนเวียนกันไป 

ติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ค : ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

 

 

สนใจติดต่อ 

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

คุณกิติพงษ์ (ศูนย์เรียนรู้ฯ) โทร.091-0169470

คุณภานุวัตร โทร.088-2538832

คุณก๊อป โทร.088-1744170

 

 

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด