บ้านทะเลน้อย

แชร์หน้านี้ให้เพื่อนๆของคุณ
บ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ยังใช้ชีวิตแบบเล็กๆ ในแบบของตัวเอง

     บ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ยังใช้ชีวิตแบบเล็กๆ ในแบบของตัวเองอยู่จนถึงตอนนี้ "ทะเลน้อย" เป็นทางน้ำที่ออกไปสู่ "ทะเลใหญ่" คือประแสร์ และอ่าวไทย
ตำบลทางเกวียนยังเป็นตำบลในประวัติศาสตร์อีกตำบลหนึ่งเนื่องจากเป็นตำบลที่พระเจ้าตากสินมหาราช (เจ้าตาก)ได้เสด็จผ่าน เพื่อนำทหารขึ้นไปตีข้าศึกยังเมืองจันทบุรี โดยประทับพักแรมที่บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 6ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันยังมีอนุสรณ์ทิ้งเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เป็นจำนวนมากที่วัดราชบัลลังก์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดทะเลน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น เจดีย์ โบสถ์ พระประธานก่อสร้างด้วยโครงหวายฉาบปูน ตู้ลายรดน้ำ บัลลังภ์ มีดดาบ และของเก่าอีกมากมาย

Loading...

ท่องเที่ยววิถีพอเพียง อัพเดตล่าสุด