ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว EP12: ชุมชนบ้านหัวตาลแถว จ.ประจวบคีรีขันธ์
31 พ.ค. 2562
277

ชุมชนบ้านหัวตาลแถว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปดูมะพร้าวของดีที่สร้างรายได้สู่ครัวเรือน โดยแปรรูปเป็นขนมไทยโบราณ และปั๊มน้ำมันชุมชนที่ทาง ธ.ก.ส. เข้ามาสนับสนุนจนสร้างรายได้อย่างมั่นคง สุดท้ายพลาดไม่ได้กับการนวดประคบร้อนสมุนไพร ที่ได้ลองแล้วจะติดใจ