ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว EP14: ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
31 พ.ค. 2562
187

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าปกากะญอ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนที่วัดพระบาทห้วยต้ม เรียนรู้วิธีการทำเครื่องเงิน ทอผ้ากี่เอว และเมนูเด็ดประจำถิ่นอย่างแกงเย็น

และข้าวเบ๊อะ แล้วปิดท้ายด้วยอุดหนุนของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน