ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว EP15: ชุมชนบ้านนาคูหา จ.แพร่
31 พ.ค. 2562
214

ชุมชนบ้านนาคูหา จ.แพร่ ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ อิ่มบุญไปกับการสักการะบูชาพระเจ้าต๋นหลวงที่วัดเก่าแก่คู่ชุมชน กราบไหว้พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

เรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงและการเก็บเตาที่นำมาแปรรูปเป็นของกิน แล้วปิดท้ายด้วยไปดูวิธีการย้อมผ้าด้วยใบห้อมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน