ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว EP16: ชุมชนเกาะพยาม จ.ระนอง
31 พ.ค. 2562
260

ชุมชนเกาะพยาม จ.ระนอง สัมผัสเสน่ห์ทะเลใต้ที่ไม่ว่าใครถ้าได้มาเป็นต้องหลงใหล เที่ยวชมโบสถ์กลางน้ำในวัดคู่ชุมชน ดูการอนุบาลปูม้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจอย่างกาหยู อาหารพื้นบ้าน ชมบรรยากาศท้องทะเลบนอ่าวใหญ่ พายเรือคายัก และชมหินทะลุบนอ่าวเขาควาย